O NAS

Celem Studia Smukłej Sylwetki jest działalność na rzecz rozpowszechniania, propagowania, wspierania, upowszechniania, promowania, dokumentowania i finansowania wszelkiej działalności w zakresie kultury, oświaty i edukacji, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska.

Zadania fundacji

Wspieranie,
rozwój

oraz promocja sportu i kultury fizycznej

podtrzymywanie tradycji narodowej

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej

i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym

propagowanie i promocja sportu

oraz aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Pszczyny

1

rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno - sportowej

2

udzielanie pomocy materialnej i finansowej klubom i organizacjom sportowym realizującym cele zbieżne z celami Fundacji

3

udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,

4

udzielanie pomocy zwrotnej i bezzwrotnej dla jednostek organizacyjnych kultury fizycznej realizujących cele zbieżne z celami Fundacji

5

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji

6

promocja klubów i organizacji sportowych

7

promocja młodych zawodników

8

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

9

upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz nieletnich, a także działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

MASZ DO NAS PYTANIE? ZADZWOŃ !

INNE Zadania fundacji

Fitness dla kobiet Gorzów Wlkp.

Studio Smukłej Sylwetki
Fundacja Lady Fit & Beauty Fitness Marta Koralewska